เมืองคอน คุมเข้ม!! มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แต่ไม่ลดเสรีภาพในการค้าขาย

778
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แต่ไม่ลดเสรีภาพในการค้าขาย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ล้งที่จะเข้ามารับซื้อผลไม้ในพื้นที่

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชลดระดับจากพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่สีส้ม ทำให้สามารถผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้บางส่วน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการควบคู่ระหว่างการควบคุมโรคกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ขณะนี้เป็นช่วงฤดูการออกสู่ตลาดของมังคุด ไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอน ได้หารือกับกลุ่มผู้ค้า เกษตรกรและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารสถานการณ์

เบื้องต้นได้ทำข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ พี่น้องเกษตรกร ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกด้านไปด้วยกันได้ การควบคุมโรคเป็นไปตามมาตรการ ขณะที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถทำการค้าขายได้อย่างปลอดภัย โดยได้ออกเป็นข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ 7 ข้อ คือ ผู้ประกอบการที่เดินทางมาในพื้นที่จะต้องมีที่อยู่ที่พักที่ชัดเจน มีการแจ้งประสานงานล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ มีการจัดระบบตรวจคัดกรองในสถานที่ประกอบการตลอดเวลา มีการสุ่มตรวจคัดกรองต่อเนื่อง และกรณีที่พบผู้ต้องสงสัย/กลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วย จะต้องมีที่พักกลางเฉพาะไว้เพื่อการกักตัวในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาบริหารจัดการสถานการณ์

ทั้งนี้ได้มีการออกคำสั่งให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเสียโอกาสในการค้าขาย และจะมีการผ่อนคลายและอำนวยความสะดวกแก่ล้งที่มีการแจ้งประสานงานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด นายอำเภอ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน และจะการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการแอบอ้างสถานการณ์ค้าขายเพื่อเข้ามาในพื้นที่ ขณะเดียวกันจะมีการอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสดงออกว่าไม่มีการจำกัดสิทธิในการค้าขาย หากพบว่ามี เงื่อนไขใดที่เป็นอุปสรรค จะดำเนินการแก้ไขภายใต้แนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม และสร้างความสบายใจทุกฝ่าย

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE