พ่อเมืองคอนสั่งเข้ม!! เฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่ มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องกักตัว 14 ตัว

1082
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งเข้มเฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่ เตือนประชาชนยังคงตั้งการ์ดสูง มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องกักตัว 14 ตัว

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงแนวทางการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ในขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการลดระดับจากพื้นที่สีแดง มาเป็นพื้นที่สีส้ม หรือพื้นที่ควบคุม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้ในบางมาตรการ เพื่อการนำพื้นที่เข้าสู่บรรยากาศของการเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชน แต่ในขณะเดียวกันยังต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน ไม่ให้มีคลัสเตอร์ใหม่หรือมีการแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การบริหารสถานการณ์ในพื้นที่สีส้มเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคในพื้นที่ เพราะแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่สถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง แต่ยังพบการแพร่ระบาดของโรคในบางพื้นที่ ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านเป็นการเฉพาะพื้นที่ รวมถึงมีการออกคำสั่งเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างอื่น อันเป็นการสนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกต่อการสวบสวนและควบคุมโรค ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ จำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง โดยพื้นที่ไหนที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคต้องประกาศปิดพื้นที่เพื่อควบคุมโรคและยุติสถานการณ์ให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่จำเป็นต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่นั้นๆ และกักตัวเอง 14 วันในสถานที่ที่เป็นเอกเทศ หรือสถานที่กักตัวกลางตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคได้พิจารณา ขณะที่ประชาชนทั่วไปยังต้องตั้งการ์ดสูงเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดสูงในหลายพื้นที่ของประเทศ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE