“คนนครไม่ทิ้งกัน” เปิด รพ. 7 แห่ง รองรับพี่น้องชาวนคร ที่ผู้ป่วยโควิด กลับมารักษาตัวบ้านเกิด

1224
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช ย้ำคนนครไม่ทิ้งกัน เปิดโรงพยาบาล 7 แห่ง รองรับพี่น้องชาวนครที่ผู้ป่วยโควิดและไม่มีเตียง ให้กลับมารักษาตัวบ้านเกิด .. ยืนยันเตรียมมาตรการรัดกุม ไม่กระทบประชาชนในพื้นที่

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่ไปทำงาน หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 และยังไม่มีเตียงรักษาว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่รวมทั้งออกติดตามความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ และมีความเห็นร่วมกันว่าการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่สามารถรองรับและให้การดูแลพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังไม่มีเตียง รวมทั้งมีความประสงค์จะกลับมาเข้ารับการรักษาตัวที่บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเปิดให้ผู้ป่วยดังกล่าวเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามพระพรหม อำเภอพระพรหม โรงพยาบาลสนามพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา และในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา โรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง และโรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการตัดสินใจดังกล่าว ได้พิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้หลักมนุษยธรรม และความพร้อมของพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงดังกล่าวจะต้องเป็นชาวนครศรีธรรมราช และพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดไว้ คือเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่มีเตียงเข้ารักษาเท่านั้น มีการประสานแจ้งความประสงค์มายังผู้รับผิดชอบล่วงหน้าก่อนเดินทาง

และในระหว่างเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องไม่แวะพักระหว่างทาง รวมทั้งคนที่มาส่งผู้ป่วยรายดังกล่าวจะต้องเข้าระบบกักกันตัว ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้เพื่อสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ผู้ป่วยหรือญาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สามารถประสานแจ้งความประสงค์กลับมารักษาตัวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โดยตรงที่ นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 093-5781581 หรือ 0 7534 3409 หรือติดต่อประสานผ่านทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถานพยาบาลทั้ง 7 แห่ง

↗️
SHARE