จัดสรรวัคซีน”AstraZeneca”ให้แก่บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ลอตแรก 950 โดส เตรียมให้นักศึกษาอีก 9,000 คน เดือน ส.ค.นี้

896
views

จ.นครศรีธรรมราช – (9 ก.ค.’64 ) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว. มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ซึ่งม.วลัยลักษณ์ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวและได้มีการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขึ้น ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การฉีดวัคซีนในล็อตแรกนี้ทางกระทรวงอว.ได้จัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรของมวล 950 คน จำนวน 950 โดส โดยจะฉีดระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 และในสัปดาห์ต่อไปจะมีวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีกล็อตหนึ่ง ซึงจะครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้แจ้งความจำนงในส่วนของนักศึกษาไปแล้วอีกประมาณ 9,000 คน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนและฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคม2564ต่อไป

“นอกจากได้รับการจัดสรรโควต้าจากกระทรวง อว.แล้ว เราก็พยายามที่จะแสวงหาจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย และมีบุคลากรเราหลายคนได้รับโควตามาจากหน่วยงานอื่นไปแล้วบ้างบางส่วน และหลังจากนี้เราจะฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้ครบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก็จะสามารถที่จะจัดการเรียนการสอน on site ได้อย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ขอให้มั่นใจการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อขึ้น มาร่วมฉีดวัคซีนกันเถอะครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พวกเราและก็สังคมไทยของเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE