คลัชเตอร์ใหม่ ทำเมืองคอน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนตั้งการ์ดสูง

4300
views

สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวระบุตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เกิดจากคลัชเตอร์ใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนตั้งการ์ดสูง ป้องกันการระบาดของสายพันธุ์เดลตาในพื้นที่

วันนี้ (15 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ระบุตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นวันนี้ จำนวน 45 ราย เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 17 ราย และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 28 ราย

โดยเป็นผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 14 ราย อำเภอพรหมคีรี 6 ราย ช้างกลาง 2 ราย ท่าศาลา 3 ราย ลานสกา 2 ราย และปากพนัง 1 ราย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบสวนโรคและกักตัวกลุ่มเสี่ยงแล้ว ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,947 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 521 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว จำนวน 1,530 ราย และเสียชีวิต จำนวน 25 ราย

โอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับประเทศยังคงน่าห่วง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์จากหลายจังหวัดได้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทีมตรวจหาเชื้อเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงทีมปฏิบัติการด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลให้การตรวจหาเชื้อทำได้มากและทราบผลเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวเลขผู้ป่วยรายวันเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย

ขอประชาชนบริโภคข่าวสารอย่างมีสติ ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยยื้อระยะเวลาการเข้ามาแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาในพื้นที่ เนื่องจากสายพันธุ์ดังกล่าวมีระดับความรุนแรง และอัตราการแพร่ระบาดของโรคสูงกว่าสายพันธุ์อื่น

ซึ่งมาตรการหลังจากนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลดการแพร่กระจายของโรค กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ต้องกักตัว/กักกัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE