เมืองคอน สั่งปิด 2 ล้งรับซื้อมังคุดหลังพบติดเชื้อ 23 คน กักตัวคนงานเสี่ยงสูงกว่า 100 คน

3988
views

นครศรีธรรมราช – ยอดโควิดพุ่ง 65 รายสั่งปิด 2 ล้งรับซื้อมังคุดหลังพบติดเชื้อ 23 คน กักตัวคนงานเสี่ยงสูงกว่า 100 คน 14 วัน-ยอดสะสมพุ่งทะลุ 2,053 ราย โดยมียอดรับผู้ป่วยจาก กทม.-ปริมณฑลจพนวน 267 ราย

(17 ก.ค.)รายงานสถานการณ์โควิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช ( ระลอกเมษายน) พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 65 ราย ติดในจังหวัด 41 ราย (รับจาก กทม.-ปริมณฑล 24 ราย) ผู้ป่วยสะสม 2,053 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 632 ราย (รับจาก กทม. 267 ราย) รักษาหายแล้วสะสม 1,594 ราย เสียชีวิตสะสม 25 ราย

โดยในจำนวน 65 ราย เป็นยอดผู้ป่วยในจังหวัด 41 ราย และรับผู้ป่วยจาก กมท.-ปริมณฑลมาเข้ารักษาใน รพ.จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 แห่ง 24 ราย สำหรับผู้ป่วยในจังหวัดแยกเป็น อ.เมือง 9 อ.สิชล 7 *walk in รพ.สิชล 2 อ.ทุ่งสง 15 อ.หัวไทร 2 อ.นบพิตำ 3 *walk in รพ.นบพิตำ 3 อ.จุฬาภรณ์ 1อ.ร่อนพิบูลย์ 9 *walk in รพ.ร่อนพิบูลย์ 3 อ.ท่าศาลา 19 *walk in รพ.ท่าศาลา 16

สำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากการตรวจเชิงรุกล้งรับซื้อมังคุด “จงถาง” 2 แห่ง เจ้าของเดียวกันใน ต.โพธิ์เสด็จ และ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื่อรวม 23 ราย และทำการกักตัวพร้อมปิดล้งรับซื้อมังคุดทั้ง 2 แห่ง 14 วันห้ามคนวงานรวมกว่า 100 คนออกจากพื้นที่บริเวณล้งมังคัดอย่างเด็ดขาด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธ์เสด็จ และ เทศบาลตำบลท่างิ้ว คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด.

บทความต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE