ทีมสาธารณสุขเมืองคอน ร่วมแพทย์ชนบท บุกพื้นที่สีแดง กรุงเทพฯ

1608
views

ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มากัน 14 คน มาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น เติมความหวังให้ประชาชน ชายขอบของกรุงเทพมหานคร ได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิด19

ทีมนี้มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ รวมตัวกันได้มากที่สุด จากหลายหน่วยบริการในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รวมทีมทั้ง สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. นำโดยคุณหมอปุ๊ก โรงพยาบาลสิชล ที่ได้สร้างทีมในการรับมือโควิด ทุกระดับในจังหวัด แม้จะต้องแบกรับการจัดการโควิดในจังหวัดที่ยังคงต้องควบคุมอย่างรวดเร็ว ติดตามอย่างใกล้ชิด

แต่เมื่อได้รับการชักชวนนำทีมจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล บอกเล่าถึงความทุกข์ของคนกรุง ตามชุมชนแออัด ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจได้ ใช้เวลารวมทีมไม่นานนัก ตัดสินใจนำทีมยกมา กรุงเทพ ร่วมกับทีมแพทย์ชนบทจากหลายภูมิภาค

แชร์ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ในวันแรกช่วงเวลาสั้นๆ แล้วแยกย้ายลงมือปฏิบัติงานทันที คาดหมายไว้ล่วงหน้าถึงความไม่สมบูรณ์แบบของการลงปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย และไม่ได้เตรียมชุมชนด้วยตนเองล่วงหน้า เหมือนอยู่ที่บ้าน วันแรกฝนตกหนัก วันต่อมาอากาศร้อนจัด บางจุดต้องทำกันบนถนน แดดร้อนๆ ในชุดอวกาศที่แสนจะอบอ้าว

แต่ก็อาศัยประสบการณ์ ความมุ่งมั่น ความหวังของผู้คน ที่รอคอย เติมเป็นพลัง ไปทุกที่ที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงเวลา 3 วัน ต้องตื่นตี 5 เพื่อเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ ล้อหมุนเวลา 6.30น.กินอาหารบนรถ นำอาหารเที่ยงเป็นกล่องไปด้วย เมื่อไปถึงเริ่มทำงานทันที แต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งสถานที่ การจัดระเบียบประชาชน แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ไม่มีวันใดที่ได้กลับถึงที่พักก่อน5ทุ่ม

ไม่หมด ไม่เลิก ไม่เสร็จไม่กลับ ต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ด้วยเป็นทีมที่มีบุคลากรมากกว่าทุกทีมจึงได้รับมอบหมายให้จับเป้าใหญ่ในทุกๆวัน ลงพื้นที่ 6 จุดชุมชนใหญ่ รวมยอด 3 วัน คัดกรองโควิด 4,165ราย ผลบวก 469ราย คิดเป็นร้อยละ 11.26 ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

แล้วอาจได้มีโอกาสพบกันใหม่อีกครั้ง

Cr. ชมรมแพทย์ชนบท

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE