สสจ.นครฯ ขอประชาชนไม่ออกจากบ้านหากไม่จำเป็น เพื่อป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลตา

3558
views

สสจ.นครฯ ระบุตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นจากผู้ป่วยในคลัสเตอร์ภายในจังหวัดและผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ระบุเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักมีน้อยลง ขอประชาชนไม่ออกจากบ้านหากไม่จำเป็นป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลตา อาจมาเร็วกว่าที่คาด

18 ก.ค. 64 นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ว่า ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ จำนวน 92 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 46 ราย และผู้ป่วยรายใหม่จากคลัสเตอร์ต่างๆ ภายในจังหวัด จำนวน 46 ราย

เป็นผลจากห้องปฏิบัติการ รวม 6 แห่งของจังหวัด คือ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 4 แห่ง ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง และจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทุ่งสง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เปิดขึ้นมาเพิ่มล่าสุด ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้วทั้งสิ้น 2,145 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 675 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้วสะสม จำนวน 1,608 ราย และมีผู้เสียชีวิต 25 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงความพร้อมของบุคลากร จนท.และสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้บุคลากร เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ตลอดจนยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ยังมีความพร้อมเต็มที่ที่จะให้การดูแลและรักษาผู้ป่วย แต่ในส่วนของเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักนั้น มีจำนวนลดลงจากจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มสูงขึ้น

ขอให้ประชาชนทุกคนได้ตั้งการ์ดสูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไม่ควรออกจากบ้านในห้วงระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากนี้ เป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สายพันธุ์เดลต้าที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหากพบว่ามีไข้หรือไม่สบายให้รีบแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว และเข้าตรวจหาเชื้อ ทันที

นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครฯ ยังกล่าวถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมจัดโครงการ
Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านว่า ยังไม่มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบดังกล่าว แต่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแยกกักตัวในชุมชน เป็นการนำผู้ป่วยสีเขียว ที่มีอาการของโรคเพียงเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการมาเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในสถานที่ที่กำหนดไว้ในชุมชนต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและคล่องตัวต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ได้มากกว่า ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงยา และการจัดการขยะติดเชื้อ เบื้องต้นได้เปิดดำเนินการนำร่องไปแล้วที่ศาลาประชาคมอ.สิชล และได้เตรียมขยายการดำเนินการไปยังทุกอำเภอที่มีความพร้อมด้วย รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ขอประชาชนอย่าง หากเกรงว่าเสี่ยง ให้เข้าใจว่าหมอเสี่ยงกว่า เพราะอยู่กับคนไข้ตลอดเวลา

SHARE