‘เมืองคอน’ เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “ช้อปปี้” ให้ประชาชนจองวัคซีนโควิด-19 เริ่ม 20 กรกฏาคมนี้เป็นต้นไป

2254
views

นครศรีธรรมราช เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “ช้อปปี้” ให้ประชาชนจองวัคซีนโควิด-19 เริ่ม 20 กรกฏาคมนี้เป็นต้นไป

วันนี้ (19 ก.ค.64) เวลา 13.30 น. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม พิธีเปิดช่องทางการลงทะเบียนวัคซีน โควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

เนื่องจากสถานการณ์การวิกฤติการระบาดมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ป่วย แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่เป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่องทางดังกล่าวจะเข้ามาเสริมการลงทะเบียนสำหรับประชาชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยไม่ต้องมีการมารวมตัวกัน เพียงใช้ระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวก็จะสามารถจองวัคซีนได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือประมาณ 1 ล้านคน

โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 4 แสนคน ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีก 6 แสนคน โดยเป็นการลงทะเบียนแบบจัดเรียงลำดับ เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน จะมีการนำลำดับดังกล่าวมากำหนดวัน และแจ้งเตือน เป็นข้อความไปยังมือถือของผู้ที่จองวัคซีนไว้

อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ในการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ Smart Phone ยังคงสามารถลงทะเบียนได้กับ อสม. รพ.สต. หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE