นอภ.สั่งแจ้งความดำเนินคดี เจ้าของบ้านงานบวช อ.นบพิตำ เหตุให้ติดเชื้อโควิด 4 ราย

2440
views

จ.นครศรีธรรมราช – คดีตัวอย่าง นอภ.นบพิตำสั่งแจ้งความดำเนินคดี เจ้าของบ้านงานบวช ที่ ม.11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ที่จัดงานเลี้ยง,ดนตรีแขก ร่วมงานเกือบ 100 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ติดเชื้อโควิด 4 รายตั้งข้อหาจัดให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุม

ด้วยเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.64 ได้มีการตรวจเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวน 4 ราย อาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช และจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นได้ความว่าติดมาจากการจัดงานบวชในพื้นที่ ม.11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

โดยปรากฏข่าวทางสื่อออนไลน์ว่าสาเหตุการติดเชื้อมาจากงานเลี้ยง(งานบวช) และมีการจัดแสดงดนตรี ดื่มแอลกอฮอร์ในงานเลี้ยงและจังหวัดให้อำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย.64 ได้มีการจัดงานบวช ณ บ้านเลขที่…หมู่ที่ 11 ต.กรุงชิง โดยมีนาย… เป็นเจ้าบ้าน ได้มีการจัดงานเลี้ยงอาหาร มีร้องเพลงคาราโอแกะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ มีผู้ร่วมงานประมาณ 75 คน (คนร่วมงานสลับกันไปมา) โดยมีภาพการจัดเตรียมเวทีและงานบวชโดยไม่มีเอกสารขออนุญาตจัดงาน

1.2 ได้มีการ Live ผ่านระบบ Facebook โดยมีการเลี้ยงอาหาร มีร้องเพลงคาราโอแกะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และใน Live มีการพูดมาร่วม “มางานบวชเพื่อนบ้านพี่เอียดเขาบวชลูกเขย” ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน

1.3 มีไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 1366 ,1381,1361,1409 ซึ่งปรากฏว่าติดเชื้อมาจาก ผู้ป่วยยืนยันของอำเภอพรหมคีรีเดินทางมาเตรียมความพร้อมการจัดงานบวช

1.4 ได้ภาพตั้งแต่การโกนผมนาค การอุปสมบท ณ วัดโรงเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ โดยผู้ร่วมงานบางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัย

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบพิจารณามีความเห็นว่า มอบหมายให้นายณัฏฐพล พราหมพูน ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าบ้านผู้จัดงานบวชซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1540/2564 ลงวันที่ 6 พ.ค.64 ข้อ 6 และเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 23)

วันนี้ 19 มิ.ย.64 เวลา 16.30 น. นายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอนบพิตำ มอบหมายให้ นายณัฏฐพล พราหมพูน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรนบพิตำ ให้ดำเนินคดีกับนาย…เจ้าบ้าน ข้อหาจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือร่วมกันในลักษณะมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดให้มีการรวมกลุ่มมั่วสุมซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคออกไปและจัดกิจกรรมใดๆ โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

เครดิตแหล่งข้อมูล : สมาคมสื่อมวลชน นครศรีธรรมราช

↗️
SHARE