นครศรีธรรมราช แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ผ่านสื่อผู้นำสังคมออนไลน์

3092
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวแคมเปญต้อนรับนักท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านสื่อผู้นำสังคมออนไลน์ เพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วันนี้(21 ก.ค.64) ที่โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ภายใต้โครงการ เปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการดำรงชีวิตของทุกคนทั่วโลก โดยในภาคการท่องเที่ยวการแข่งขันทางการตลาดจะสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใช้งานออนไลน์เป็นหลัก มีการรักษาและยกระดับคุณภาพการบริการ และนำปัจจัยด้านสุขอนามัยเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการตลาด

ซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไป เราจะได้เตรียมความพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยว โดยเป้าหมายหลักคือการเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง จากเดิมเป็นเมืองรอง ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ มีรายได้ปีละ 8-9 พันล้านบาทวันนี้เป็นการเรียบเรียงของดี ๆ เมืองนคร ให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นนักแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพซึ่งนครศรีธรรมราช มีของดีทั้ง ป่า เขา นา เล และยังมีของดินที่อร่อย ตามแคมเปญต้อนรับนักท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านสื่อผู้นำสังคมออนไลน์ เพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เน็ตไอดอล หรือ บล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รับรู้ รับทราบในวงกว้าง

ส่งเสริมภาพลักษณ์ ตลาดการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น อย่างยิ่งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นการค้าในเชิงท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ และการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สู่การต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องตลอดปีการท่องเที่ยว

นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความปกติใหม่ หรือ New Normal ซึ่งในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากมีต้นทุนการโฆษณาที่ต่ำกว่าการใช้สื่อประเภทอื่นๆ กอปรกับปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างมาก

ดังนั้นการเจริญเติบโตของภาคการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายใต้ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ใช้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสำคัญๆ ของจังหวัดเพื่อดึงดูดใจกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ

เบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ตามกิจกรรม”งามแท้เมืองใต้ ประทับใจเมืองคอน” ไว้จำนวน ๑๐ จุด ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ,ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) อำเภอท่าศาลา และวัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่) อำเภอสิซล และเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ อำเภอสิชล ,จุดชมวิวถนน สิชล – ขนอม ,อ่าวสิชล และจุดชมวิวเนินเทวดา อำเภอขนอม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE