พัทลุง! เพิ่มมาตรการเข้ม ผู้ทางจากพื้นที่สีแดง ตั้งด่านตรวจ 5 จุด

803
views

พัทลุง! เพิ่มมาตรการเข้มบุคคลเดินทางจากพื้นที่สีแดง13จังหวัดพร้อมตั้งด่านตรวจ5จุด และพบผู้ติดเชื้อกระจายไปเกือบทุกอำเภอ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดคลัสเตอร์โรงงานไก่แปรรูปพัทลุง พบผู้ติดเชื้อแล้วมากว่า 200 ราย กระจายไปเกือบทุกอำเภอ ของจังหวัด ทำให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัรัสโคโรน่า 2019 เร่งประชุมวางมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

บุคคลที่เดินทางเข้ามาพักในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้น ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้วเท่านั้นจึงจะเดินทางเข้ามาได้ หลังมีการวางมาตรการเข้มจาก ศบค.ส่วนกลางพื้นที่สีแดง 13 จังหวัด

พร้อมทั้งเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามอีกจุดเป็นแห่งที่ 2 หลังจากก่อนหน้านี้เปิดไปแล้ว 1 แห่ง ที่วิทยาลัยภูมิปัญญา วิทยาเขตพัทลุง แต่ยังไม่เพียงพอกับการเพิ่มปริมาณของผู้ป่วย และจุดที่ 2 ที่กำลังจะเปิด คือ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ใกล้สถานีขนส่งพัทลุง

ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ติดจังหวัดพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือ จังหวัดสงขลา ดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงได้วางมาตรการเข้มงวดโดยมีตั้งด่านจุดคัดกรอง เขตรอยต่อจังหวัดสงขลาจำนวน 5 จุด ใน 3 อำเภอ คือ

1 ด่านจุดตรวจคัดกรองบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ (สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ) ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน 2 ด่านจุดตรวจคัดกรองบริเวณสะพานชะแล้ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน 3 ด่านจุดตรวจคัดกรองบ้านห้วยลึก ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน 4 ด่านจุดตรวจคัดกรอง บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน

และ 5 ด่านจุดตรวจคัดกรองบ้านทุ่งนารี ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหนาที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาพักในพื้นที่ของจังหวัดอย่างเข้มงวด โดยจะเริ่มตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองดังกล่าวตั้งวันที่ 22 กรกฎาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับผู้ที่ขอหนังสืออนุญาตเดินทาง จากนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพื้นที่จังหวัดสีแดง 13 จังหวัดนั้น แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยกรอกแบบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน “THAI QM” แล้วไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน (กรณีเขตเทศบาล) และกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ โดยจะมีจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. เข้าไปดูแลตลอดระยะเวลา 14 วัน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และต้องกักตัวในสถานที่ ที่ทางจังหวัดพัทลุง

เครดิตแหล่งข้อมูล : พัทลุงนิวส์ออนไลน์

↗️
SHARE