เมืองคอน – สมโภชเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2564

578
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2564

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) ที่พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์

เวลา 16.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีกรอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริดร พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

โดยประธานกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประธานและข้าราชการ จำนวน 10 ม่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ ประธานกราบพระรัตนตรัยและกราบลาประทานสงฆ์ เสร็จพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564 เป็นกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว ลด ละ เลิกอบายมุข และรักษาศีล 5, มีการจัดนิทรรศการเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา “มหาธาตุ กับ มหาชน” ประจำปี 2564

โดยมีเนื้อหาผ้าพระบฎ/ผ้าพระบฎพระราชทานและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ประเพณีสำคัญของวัด ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดระบบแสงไฟฟ้า และประดับตำแหน่งให้สวยงามภายในวิหารคด ทั้ง 3 ด้าน จัดตั้งประกอบนิทรรศการ เพลงประกอบนิทรรศการ วีดีทัศน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ณ วิหารคด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE