กลุ่มดาวะห์และร้านตัดผม ทำโควิด เมืองคอน ยอดผู้ป่วยพุ่ง!! เร่งเพิ่มเตียงอีก 1,000 เตียง

1618
views

สสจ. นครศรีธรรมราช แถลงข่าวเตรียมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้ (24 ก.ค.) เพื่อเพิ่มมาตรการยับยั้งการระบาดในกลุ่มดาวะห์และร้านตัดผม หลังพบทำยอดผู้ป่วยพุ่ง. ยืนยันภายในวันจันทร์นี้จะมีเตียงเพิ่มอีก 400 เตียงและภายในสิ้นเดือนนี้จะมีเตียงเพิ่มถึง 1,000 เตียง

เมื่อ (23 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า

หลังจากได้รับวัคซีนจากนี้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางและกลุ่มสตรีมีครรภ์เป็นอันดับแรก ทั้งที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพียงแค่ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเดินทางมาที่หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนและแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ (23 ก.ค. 64) จำนวน 139 ราย เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระบบกักตัวของจังหวัด 114 ราย และเป็นผู้ป่วยไม่มีเตียงจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 25 ราย ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมรวม 2,612 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 967 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,765 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 28 ราย

พร้อมระบุว่า ขณะนี้เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนใหญ่เต็มแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งโรงพยาบาลสนามและเปิดเตียงเพิ่มสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลทุ่งสง

โดยภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 จะมีเตียงเพิ่มขึ้น จำนวน 400 เตียงและภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีเตียงสำหรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 เตียง รวมทั้งจะมีเตียงสำหรับผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่มากในทุกอำเภอ จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจในประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มอีกว่า แม้จะมีความพร้อมแค่ไหนแต่ไม่อยากให้ประชาชนต้องเป็นผู้ป่วยหรือติดเชื้อดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนได้ตั้งการ์ดสูงสุดอีกประมาณ 3 สัปดาห์ ไม่ออกจากบ้านด้วยเหตุที่ไม่จำเป็น หรือหากจำเป็นก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยไปยังกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ อย่างยิ่งกลุ่มดาวะห์ หรือกลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และกลุ่มบาร์เบอร์ หรือร้านตัดผม ที่จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการในการป้องกัน เนื่องจากพบว่ายังมีการระบาดของโรคดังกล่าวในระดับสูงและต่อเนื่อง

ซึ่งจะได้มีการหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อยับยั้งโรคและสร้างความปลอดภัยเพิ่มเติมในช่วงบ่ายวันนี้ (วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64)

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE