ผู้ว่าฯเมืองคอน กำหนด 5 ประเด็นหลัก เร่งแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

1676
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช กำหนด 5 ประเด็นหลักแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วันนี้ (25 ก.ค.64) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายปรีชา ชนะกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือกับผู้แทนเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุด อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี นายรังสิต เฉลิมวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก และผู้แทนเกษตรกรจากอำเภอใกล้เคียง ร่วมหารือเพื่อร่วมแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ที่เบื้องต้นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หามาตรเพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนต่อไป

เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การหารือครั้งนี้เพื่อเร่งดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ การร่วมรับทราบข้อเท็จจริงของปัญหา การร่วมรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และการร่วมกำหนดแนวทาง มาตรการเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา ซึ่งภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า

การหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปเพื่อดำเนินการใน 5 ประเด็น คือการให้มีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ หรือล้งในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีการแสดงราคารับซื้อในแต่ละวันอย่างชัดเจน ,ให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ หรือล้ง มีการแจ้งเปิด-ปิดการรับซื้อล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ขณะที่ส่วนราชการเองจะเข้ามาช่วยเหลือปัญหาของผู้ประกอบการทั้งเรื่องมาตรการ

และแรงงานภาคเกษตร ซึ่งหากจำเป็นจะมีการขอสนับสนุนกำลังทหารและแรงงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น,ปัญหาที่ผู้ประกอบการติดขัดเรื่องระบบโลจิสติกส์และตู้คอนเทนเนอร์ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ประสานหารือไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป รวมทั้งประเด็นการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ทั้งในรูปแบบของการขายออนไลน์

การจัดประมูลออนไลน์ การสนับสนุนเรื่องการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกษตรกรจัดส่งทางไปรษณีย์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายอื่นที่สามารถดำเนินการได้ในมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดด้วย

ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่าในฤดูการผลิต 2564นี้ จะมีมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกสู่ตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 เกรด คือ มังคุดเกรดส่งออก ประมาณ 30,000 ตัน มังคุดเกรดคละ ประมาณ 17,000 ตัน และมังคุดตกเกรด ประมาณ 9,000 ตัน

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE