โควิด-นครฯวันนี้! (27ก.ค.64) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 128 ราย ในจังหวัด 116 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 12 ราย

1441
views

นครศรีธรรมราช – เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 128 ราย มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 12 ราย และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 116 ราย

ยอดผู้ป่วยสะสม 3,161 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,242 ราย (จากต่างจังหวัด 591 ราย) รักษาหายแล้วสะสม 1,953 ราย เสียชีวิตสะสม 30 ราย

อ.เมือง 27 ราย | อ.พรหมคีรี 2 ราย | อ.ลานสกา 10 ราย | อ.เชียรใหญ่ 1 ราย | อ.ท่าศาลา 65 ราย | อ.ชะอวด 1 ราย | อ.ทุ่งสง 2 ราย | อ.ปากพนัง 3 ราย | อ.ร่อนพิบูลย์ 8 ราย | อ.สิชล 3 ราย | อ.ขนอม 1 ราย | อ.จุฬาภรณ์ 1 ราย | อ.ช้างกลาง 1 ราย

*วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 รับแจ้งเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรายที่ 1,900 เพศชาย อายุ 55 ปี Walk in มาจาก กทม. ภูมิลำเนา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โรคประจำตัว ESRD เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี กล่าวถึงมาตรการเข้ม ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่ เร่งเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนการตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกตำบล, การจัดตั้งศูนย์รับตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ฟรีทุกตำบล, ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกตำบล

รวมทั้งการตรวจจับปรับจริง ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการ DMHTT และฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค และการบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนที่เป็นโรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีแรงงาน 20 คนขึ้นไปด้วย พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการไม่ประมาท มีวินัยต่อตัวเอง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

↗️
SHARE