ผู้ว่าฯ เมืองคอน หนุนสร้างพื้นที่สีฟ้า เตรียม Kick off “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด” วันพรุ่งนี้

1084
views

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช หนุนสร้างพื้นที่สีฟ้า เตรียม Kick off “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด” วันพรุ่งนี้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียม Kick off โครงการ “คนคอน รวมใจ สู้ภัยโควิด” วันพรุ่งนี้ (30 ก.ค. 64) เร่งสร้างพื้นที่สีฟ้า เพื่อสร้างทางเลือกในดูแลรักษาและรับมือกับโรคระบาดโควิด -19 แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ

รวมทั้งเพื่อสร้างและรักษาพื้นที่ปลอดภัยให้มากที่สุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเอาแนวทางสู้ภัยโควิดของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโรค มาดูแลเสริมสร้าง ให้กำลังใจและสร้างทางเลือก ให้เขาได้ต่อสู้เพื่อเอาชนะให้ได้ ภายใต้ชื่อ “คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิด”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการโครงการ “คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิด”นั้น จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่สีเหลือง และพื้นที่สีฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งในส่วนของพื้นที่สีฟ้านั้น จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อมาอย่างน้อย 14 วัน โดยมีแนวทางในการปกป้อง หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้าดังกล่าว เพื่อให้มีความปลอดภัยเข้มเข็ง และเป็นทางเลือกในการปกป้องตนเอง

โดยการใช้แพทย์แผนไทย ,มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้แพทย์ทางเลือก ,การสร้างผู้ที่มีความคิดสมัยใหม่ หรือนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วย รวมทั้งแนวทางที่หมู่บ้าน/ชุมชน จะได้ตกลงใจร่วมกันในการป้องกัน ปกป้องหมู่บ้าน/ชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด ซึ่งในกรณีของหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า ทางชมรมแพทย์แผนไทยจะเข้าไปดูแล ใช้พืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่พร้อมจะแจกจ่ายในการป้องกันตนเอง โดยจะมีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมดูแลสนับสนุน

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า โครงการ“คนคอนรวมใจ สู้ภัยโควิด” ในวันศุกร์นี้ (30 ก.ค.64) โดยจะให้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือก เป็นวัคซีนใจให้กับประชาชน ในการเลือกวิธีทางของตนเองเพื่อต่อสู้ให้ชนะโรคโควิด -19 รวมทั้งร่วมกันดูแลตนเอง สร้างพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองของชุมชน โดยใช้พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาเพื่อดูแลปกป้อง และรักษาตัวเอง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE