เมืองคอน (30 ก.ค.64) ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 151 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากคลัสเตอร์วัดภูเขาดิน

1666
views

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อ 151 ราย ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 118 ราย และเป็นผู้ป่วยคืนถิ่น 33 ราย เสียชีวิต 1 ราย เพศหญิงอายุ 84 ปี ม.5 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จากคลัสเตอร์วัดภูเขาดิน

อ.เมือง 29 ราย | อ.พรหมคีรี 12 ราย | อ.พระพรหม 2 ราย | อ.ลานสกา 7 ราย | อ.พิปูน 4 ราย | อ.เชียรใหญ่ 1 ราย | อ.ท่าศาลา 39 ราย | อ.ทุ่งสง 5 ราย | อ.ร่อนพิบูลย์ 7 ราย | อ.บางขัน 33 ราย | อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย | อ.หัวไทร 4 ราย | อ.ขนอม 3 ราย | อ.สิชล 4 ราย

ขณะที่ สสจ.นครศรีธรรมราช ประกาศให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ หากต้องการมาพักรักษาตัว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุณาติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE