นายอำเภอทุ่งใหญ่ ลงพื้นที่เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)

830
views

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ และคณะทำงานทุกท่าน

ในการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ซึ่งจากการลงพื้นที่จะใช้อาคารกิจกรรมนักศึกษา หรือโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยเป็นการรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการ ไม่พบเชื้อหรือรักษาหายแล้ว มาพักฟื้นเพื่อกักตัวก่อนส่งกลับที่อยู่อาศัยอย่างมั่นใจว่าผู้ป่วยหายแล้ว 100%

หลังจากการสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นายอำเภอทุ่งใหญ่เดินทางต่อไปที่หอพักนักศึกษาชาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ของตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยนายอำเภอทุ่งใหญ่และคณะทำงานได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่กักตัว เพื่อรองรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในตำบลทุ่งใหญ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.

「 บทความต้นฉบับ 」

นายอำเภอทุ่งใหญ่ลงพื้นที่เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)

↗️
SHARE