เมืองคอน (31ก.ค.64) ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย ในจังหวัด 106 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 36 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

1897
views

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย ในจังหวัด 106 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 36 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เพศชายอายุ 69 ปี-ผู้ป่วยคืนถิ่นเดินทางมารักษา รพ.สิชล

อ.เมือง 65 ราย
อ.พรหมคีรี 2 ราย
อ.ลานสกา 3 ราย
อ.ฉวาง 2 ราย
อ.ท่าศาลา 1 ราย
อ.พิปูน 13 ราย
อ.ชะอวด 2 ราย
อ.ปากพนัง 4 ราย
อ.ทุ่งสง 7 ราย
อ.นาบอน 1 ราย
อ.ร่อนพิบูลย์ 14 ราย
อ.สิชล 6 ราย
อ.ขนอม 2 ราย
อ.หัวไทร 4 ราย
อ.ถ้ำพรรณรา 1 ราย
อ.พระพรหม 11 ราย
อ.ช้างกลาง 3 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

ที่มา :ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรค (SAT) สสจ.นครศรีธรรมราช

↗️
SHARE