เมืองคอน (1 ส.ค.64) มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 158 ราย ในจังหวัด 121 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 37 ราย

1799
views

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1ส.ค.64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 158 ราย ในจังหวัด 121 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 37 ราย


อ.เมือง 43 ราย
อ.ลานสกา 3 ราย
อ.พิปูน 1 ราย
อ.ท่าศาลา 24 ราย
อ.ชะอวด 3 ราย
อ.ปากพนัง 3 ราย
อ.ทุ่งสง 8 ราย
อ.ทุ่งใหญ่ 2 ราย
อ.นาบอน 2 ราย
อ.ร่อนพิบูลย์ 13 ราย
อ.สิชล 18 ราย
อ.ขนอม 20 ราย
อ.หัวไทร 9 ราย
อ.พระพรหม 2 ราย
อ.ช้างกลาง 5 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 2 ราย

ที่มา : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรค (SAT) สสจ.นครศรีธรรมราช
มีดี – ชัดกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด

ขณะที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สั่งปิดตลาดคูขวาง 7 วัน หรือจนกว่สถานการณ์ดีขึ้น หลังพบมีผู้ป่วยและแพร่เชื้อหลายราย เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 1 สค. เป็นเวลา 7วัน จะไม่มีการซื้อขายในตลาดสดคูขวาง แม่ค้าพ่อค้าสามารถมาเก็บของที่แผงตัวเองได้

ตรวจเชิงรุก พ่อค้าแม่ค้าตลาดคูขวาง กลุ่มเสี่ยงหรือสงสัยจะเสี่ยง ในวันอังคาร ที่ 3 สค. บริเวณชั้น 2 ของตลาดสด เทศบาล นครฯ

↗️
SHARE