เมืองคอน [2 ส.ค. 64] มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 77 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 34 ราย

1623
views

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 77 ราย ในจังหวัด 43 ราย ผู้ป่วยคืนถิ่น 34 ราย

ที่มา :ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรค (SAT) สสจ.นครศรีธรรมราช
มีดี : ชัดกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE