ผู้ว่าฯเมืองคอน เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจเข้มใน 4 กลุ่ม/คลัสเตอร์

2270
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งคุมเข้ม 4 คลัสเตอร์ ทำยอดผู้ป่วยพุ่ง ขณะที่การสร้างจุดพักคอยรองรับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยสีเขียวในชุมชน ตาม “โครงการคนคอนรวมใจสู่ภัยโควิด-19” คืบหน้าแล้วร้อยละ 80

นายไกรศร วิศิฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(3 ส.ค.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ว่า ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 93 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไม่มีเตียงกลับมารักษาตัวบ้านเกิด จำนวน 38 ราย และจากคลัสเตอร์ต่างๆ และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการกักตัว จำนวน 55 ราย โดยทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจเข้มใน 4 กลุ่ม/คลัสเตอร์ คือ

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ร้านค้าต่างๆ กลุ่มโรงงาน ล้ง สถานประกอบการที่มีกลุ่มแรงงาน แคมป์คนงานหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนงาน กลุ่มร้านเสริมสวย ร้านตัดผม และกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งต่างๆ ซึ่งได้สั่งการให้มีความเข้มข้นในระบบป้องกัน คือบุคคลกลุ่มนี้ต้องป้องกันตนเองให้ได้ มีการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าร้าน โดยได้ขอความร่วมมือไปยังตำรวจ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีการป้องกันตนเอง นอกจากนี้ยังให้นำการปฏิบัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นแบบอย่าง เมื่อพบผู้ป่วยในสถานที่ใด ให้ปิดสถานที่ดังกล่าวทันทีเพื่อคัดกรองและสอบสวนโรค

ขณะที่ ความคืบหน้าในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ตาม “โครงการคนคอนรวมใจสู่ภัยโควิด-19” หรือการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1,283 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77 โดยขณะนี้ได้มีการสร้างสถานที่พักคอย ทั้งในส่วนของ โฮม ไอโซเลชั่น และคอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยสีเขียวที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด ขณะนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 80 แล้ว ส่วนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 มียอดผู้รับวัคซีนสะสม 154,418 ราย และในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 35,000 โด๊ส ซึ่งเป็นโค้วตาการจองของ อบจ.นครศรีธรรมราช และ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มจากจำนวนการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการบริหารวัคซีนว่า จะให้ความสำคัญกับหมู่บ้านสีฟ้า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภครายวัน โดยจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะเร่งรัดการวัคซีนให้แก่คุณครูให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า โดยขณะนี้มีการจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ จำนวน 220,000 โด๊ส ในจำนวนนี้จะได้เร่งฉีดปูพรมแก่ประชาชน จำนวน 150,000 โด๊ส และหาก จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรเข้ามาในพื้นที่ตามเป้าหมาย คือประมาณ 4-5 แสนโด๊ส ภายในเดือนสิงหาคม จะสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของประชากร

นอกจากนี้ยังได้ซักซ้อมทำความเข้าใจภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก ซึ่งทางขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับวัคซีนสำหรับประชาชน จำนวน 3,800 รายๆ ละ 2 โด๊ส ซึ่งจะได้เร่งฉีดแก่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนทำงานสัมผัสคนเยอะ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มจักรยานยนต์ และคนเก็บขยะ ในระหว่างวันที่ 12-27 สิงหาคมนี้

↗️
SHARE