ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วย รพ.ลานสกา รองรับผู้ป่วยโควิด-19 (COHORT WARD)

1364
views

สสจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วย รพ.ลานสกา รองรับผู้ป่วยโควิด-19 (COHORT WARD)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วยโควิด-19 (COHORT WARD) โรงพยาบาลลานสกา เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีขนาดจำนวน 45 -50 เตียง

พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยผ่านโปรแกรมและระบบ CCTV เพื่อลดการสัมผัส และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย บุคลากรและชุมชน โดยมีนายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลลานสกา

จึงจัดตั้งหอผู้ป่วยโควิด-19 (COHORT WARD) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย หรือโควิด สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดเขียวได้ จำนวน 45-50 เตียง และดำเนินการปรับพื้นที่ให้เหมาะสม มีจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงเพิ่มเติม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ คาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE