สาสุข’เมืองคอน ปรับแผนการฉีดวัคซีน เน้นฉีดเพื่อรักษาชีวิตกลุ่มเสี่ยง ใช้รหัส “608”

2005
views

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงถึงการปรับแผนการฉีดวัคซีน จากเดิมเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน เปลี่ยนเป็น ฉีดเพื่อรักษาชีวิต ใช้รหัส “608” คือ เน้นฉีดกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนอ้วน และกลุ่ม 7 โรค ซึ่งรวมสตรีมีครรภ์ด้วย

เนื่องจากขณะนี้อัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 36 ราย ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด รองลงมาคือคนที่มีโรคประจำตัว และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้ การฉีดวัคซีนจากเดิมที่เน้นฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ได้มีการปรับเปลี่ยนมาฉีดเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อน ซึ่งผู้สูงอาย, ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ที่เข้าข่ายโรคอ้วน และผู้มีโรคประจำตัวอยู่ใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง รวมไปถึงสตรีมีครรภ์ จะเป็นเป้าหมายแรก ที่ต้องฉีดให้ได้มากที่สุด เพื่อรักษาชีวิตคนกลุ่มนี้ไว้

โดยในขณะนี้กรมการแพทย์ยังได้เตรียมทำ application สำหรับผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง และสตรีมีครรภ์ ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ ได้รับบริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ ไม่ต้องไปรวมกับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป คาดว่าน่าจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (7ส.ค.) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 105 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 77 ราย จากต่างจังหวัด 28 ราย

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE