เมืองคอน เปลี่ยนอาคารเรียนเป็นรพ.สนาม รับผู้ป่วยสีเขียว

2343
views

นครศรีธรรมราช – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมืองคอน เปลี่ยนอาคารเรียน เป็นโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยสีเขียว

13 สิงหาคม 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลท้องเนียน นำโดย นายอนุชา สวัสดิรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน พี่น้องชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ที่นอน พัดลม จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ท้องเนียน อำเภอขนอม สำหรับผู้ป่วย COVID-19

สำหรับโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีขนาด 60 เตียง รองรับการระบาดของโรค COVID-19 โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่อำเภอขนอม มีการระบาดแบบคลัสเตอร์ใหญ่ และมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จึงร่วมมือกันช่วยเหลือชุมชน จัดเตรียมสถานที่ของวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ ไม่พบเชื้อหรือรักษาหายแล้ว มาพักฟื้น 14 วัน หรือในระยะเวลาที่ผู้ป่วยหายจากโรค ก่อนส่งกลับบ้าน

โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือทุกท่านติดตามข่าวสารเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ COVID-19 คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ งดการเดินทางหากไม่จำเป็น

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ณ วันที่ 13 ส.ค.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 138 คน แยกเป็นผู้ป่วยในจังหวัด 113 คน ผู้ป่วยคืนถิ่น 25 คน รวมผู้ป่วยสะสม 5,419 คน ยอดผู้ป่วยคืนถิ่นสะสมจำนวน 1,055 คน รักษาหายกลับบ้าน 3,584 คน และผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมรวม 43 คน

「 บทความต้นฉบับ 」

เมืองคอนเปลี่ยนอาคารเรียนเป็นรพ.สนามรับผู้ป่วยสีเขียว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE