#เมืองคอน บุกถึงบ้านเคาะประตู ผู้ป่วยติดเตียงที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน

1228
views

17 ส.ค.64 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันลงพื้นที่ปูพรมแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนตามศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลได้ เนื่องจากสภาพร่างกาย

บ้านผู้ป่วยติดเตียง กระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถนนหนทางค่อนข้างแคบ รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข่าง ขนเครื่องมือแพทย์ พร้อมวัคซีน บุกถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งสร้างความดีใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียงหลายรายที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน แต่ไม่สามารถเดินทางไปรับการฉีดวัคซีตามศูนย์ฉีดได้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ ที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นการอำนวยความสะดวก พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการดูแลตัวเอง รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และญาติๆ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับญาติๆ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด – 19

ขณะที่นายนูรดี อับดุลรา นายอำเภอร่อนพิบูลย์ เผยว่า ทางอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล อสม.และจิตอาสา ลงพื้นที่ปูพรมแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สร้างการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เหมือนประชาชนชนทั่วไป จึงตั้งโครงการดังกล่าว เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงทั่วทั้ง 23 อำเภอ

สำหรับโครงการลงพื้นที่ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วประกอบด้วย อ.สิชล 91 คน อ.ขนอม 37 คน อ.นบพิตำ 28 คน อ.ทุ่งใหญ่ 33 คน อ.เฉลิมพระเกียรติ 35 คน อ.เชียรใหญ่ 35 คน อ.จุฬาภรณ์ 42 คน และ อ.ร่อนพิบูลย์ 85 คน

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 17 ส.ค.64 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน 68 คน เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 57 คน และผู้ป่วยคืนถิ่นจำนวน 11 คน รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 5,769 คน และเสียชีวิตสะสมรวม 46 คน

「 บทความต้นฉบับ 」

ชื่นชมทีมแพทย์ นั่ง จยย.พ่วงข้าง เคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง

↗️
SHARE