เทศมนตรีเมืองคอน ติดตามความคืบหน้า “แท็บเล็ตยืมเรียน” และนำร่องฟรี WiFi

1116
views

ติดตามความคืบหน้า “แท็บเล็ตยืมเรียน” และการนำร่องฟรี wifi เติมเต็มโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ดร.ภาวินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบเครื่องแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ยืมเรียนแก่นักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเติมเต็มช่องทางการเรียนรู้

สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในการศึกษาเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ให้นักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

“ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ (On Line) และแบบออนแฮนด์ (On Hand) ซึ่งในกลุ่มที่เรียนแบบออนแฮนด์นั้น เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมและอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองได้มีการสำรวจก็พบว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่มีอุปกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ถือเป็นการนำร่องโรงเรียนแรก”

“ขณะนี้เทศบาลฯ กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) ฟรี เพื่อให้นักเรียนในเทศบาลได้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งเบื้องต้นนักเรียนที่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต จะให้นักเรียนมาเรียนโดยรับสัญญาณ wifi ที่โรงเรียนได้

โดยโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองได้เริ่มนำร่องแล้ว ด้วยการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับนักเรียน มีการเว้นระยะห่าง โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19” รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าว

#เทศบาลพร้อมรับใช้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE