จับ “ไอ้โง่” (ลอบพับ) ล๊อตใหญ่ ลักลอบใช้ได้ในทะเลปากพนัง

1812
views

จ.นครศรีธรรมราช – จับล๊อตใหญ่ ลักลอบใช้ลอบพับเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ได้ในทะเลปากพนัง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๑๐๘ ร่วมกับ ศร.ชล.นครศรีธรรมราช ประมงจังหวัด ตำรวจน้ำ หน่วยปราบปรามประมงทางทะเลปากพนัง และอาสาสมัครประมง

ลาดตระเวนป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมายในเขตทะเลชายฝั่งท้องที่ อ่าวปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายชนิดลอบพับได้ หรือ “ไอ้โง่” จำนวน ๖๔๑ ปาก

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๖๗ (๒) ตาม พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๑๙ ตาม พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๔๗ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๖๙ ตาม พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๕๔ ตาม พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงตรวจยึดและนำของกลางส่ง สภ.ปากพนัง เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE