ทางหลวงชนบท เร่งลาดยางถนนสร้างทางลัดกว่า 6 กม. เชื่อม 2 อำเภอ”เมืองคอน”

4013
views

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับมาตรฐานทาง ลาดยางถนน จ.นครศรีธรรมราช กว่า 6 กิโลเมตรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยกระดับมาตรฐานทาง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายบ้านเนิน – บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเดินทางให้กับประชาชน สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ปาล์ม ฯลฯ ระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ ไปยังตำบลเสือหึง อำเภอหัวไทร ได้อีกทางหนึ่ง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเนิน – บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 6.725 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย

ปัจจุบัน การก่อสร้างมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 84 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2564 นี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 58.967 ล้านบาท

บทความต้นฉบับ

↗️
SHARE