#เมืองคอน อ่วม!! ผู้ป่วยโควิดพุ่ง 245 ราย โดย อ.ปากพนัง สั่งปิดพื้นที่หมู่ที่ 1-3 ต.แหลมตะลุมพุก

2853
views

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดหมู่ 1-3 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนและควบคุมโรค พร้อมมอบฝ่ายปกครองเตรียมรับมือประชาชนกลับบ้านทำบุญเดือนสิบ

ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชกากร คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกมติสั่งปิดพื้นที่หมู่ที่ 1-3 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ในระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมโรค หลังพบยอดผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง

โดยตั้งเป้าหมายต้องควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุด พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้มีการคุมเข้มตลาดสดทุกแห่ง โดยให้มีการทบทวนการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด มีการจัดระเบียบแผงจำหน่ายสินค้า ให้เว้นระยะห่าง ลดความแออัด เพื่อลดคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานที่ทำการปกครองทุกแห่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับประชาชนที่จะมีการเดินทางทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดเพื่อทำบุญเนื่องในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564

ขณะที่การบริหารสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในภาพรวม ตามโครงการคนคอนร่วมใจสู้ภัยโควิด ซึ่งมีหมู่บ้านครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอรวม 1,661 หมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 มีหมู่บ้านที่ไม่ติดเชื้อ จำนวน 1,272 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 72.97 หมู่บ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง จำนวน 143 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.61 และมีหมู่บ้านพื้นที่ติดเชื้อ จำนวน 306 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ส่วนข้อมูลการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 มีโรงพยาบาลสนามทั้งสิ้น 20 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,930 เตียง และมีศูนย์พักคอยกระจายครอบคลุม 14 อำเภอ จำนวน 53 แห่งรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,564 เตียง

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 245 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม 9,266 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,130 ราย (จากต่างจังหวัด 1,422 ราย รักษาหายแล้ว 943 ราย) รักษาหายแล้วสะสม 7,617 ราย เสียชีวิตสะสม 67 ราย

สถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกเมษายน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE