เบญจมฯเมืองคอน ฉาว! ล็อกสเปคว่าที่ ผอ.คนใหม่ 4 องค์กร เรียกร้อวง ปธ.กก.สพฐ.ควรลาออก หวั่นบานปลาย

4366
views

เบญจมฯเมืองคอนฉาว! ล็อกสเปคว่าที่ ผอ.คนใหม่ 4 องค์กร เรียกร้อวง ปธ.กก.สพฐ.ควรลาออก หวั่นบานปลาย

นครศรีธรรมราช – อื้อฉาว รร.ดังเมืองคอน ล็อกสเปคว่าที่ ผู้บริหารคนใหม่ ไม่ผ่านคณะกรรมการ ส่อเค้าวุ่น หลังกลุ่มศิษย์เก่ารวมตัวดำเนินเรื่องยับยั้ง พร้อมเอาผิด จี้ ปธ.กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรลาออก ขณะ ส.ส. พรรคก้าวไกล นำเรื่องชี้แจงกลางสภาฯ ให้รมว.ศึกษาฯและสพฐ.ตรวจสอบ

วันที่ 9 กันยายน 2564 จากกรณีนายสมชาย ฝั่งชลจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล บัญชีรายชื่อ ได้หารือกลางที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่เป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. มีการล็อคสเปก (Lock Spec) คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการในการลักษณะที่ไม่ชอบมาพากล ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมและให้เป็นธรรมาภิบาลในระบบการศึกษา นั้น

นายสันติ ขุนณะ ศิษย์เก่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในฐานะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า รร.เบญจมฯ เปิดเผยว่า เรื่องที่ ส.ส.นำไปหารือที่รัฐสภาเป็นเรื่องจริง เนื่องจากต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายพะโยม ชินวงศ์ เป็นประธานกรรมการ ได้เรียกประชุม กก.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่ง ผอ.รร.เบญจมฯ คนใหม่ แทน นายภักดี เหมทานนท์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564

ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ส่งมารายชื่อ ผอ.โรงเรียนผู้ประสงค์ ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง 6 ราย ทั้งนี้กรรมการมีมติให้ความเห็นชอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพียงคนเดียว เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิ่งที่จะต้องสังเกต ความไม่ชอบมาพากลในครั้งนี้ ผู้บริหารที่ประสงค์จะมาดำรงตำแหน่ง 6 ราย แต่พิจารณารายเดียว ประการต่อมา การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครมีความอาวุโสน้อยที่สุด

ซึ่งในที่ประชุมขาดความเห็นจาก 4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมฯ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมครูเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งในการพิจารณาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในนามเครือข่ายองค์กรของโรงเรียน จะต้องมีส่วนเข้าพิจารณา

นายสันติ กล่าว ในนามตัวแทนเครือข่าย มีความเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้กับผู้ประสงค์ขอย้ายทุกคนได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ ซึ่งการจะได้รับการย้ายหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามคะแนนประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนยุติธรรม ขอให้ทาง คณะกรรมการ ทบทวนมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมอีกครั้ง จากนั้นได้มีหนังสือมติที่ประชุม ยืนมติเดิม เท่ากับเกิดความไม่โปร่งใสในการพิจารณา ทางเครือข่ายฯมองว่า

อาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับเด็กนักเรียนต่อไปในอนาคตได้ ในเมื่อการพิจารณา ผอ.รร.เบญจมฯ คนใหม่ ยังไม่โปร่งใส แล้วต่อไป จะสอนให้นักเรียนมีธรรมาภิบาลได้อย่างไร และหากว่าการแก้ปัญหาในครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ ในนามเครือข่ายก็จะขอต่อสู้ และร้องให้ถึงที่สุด โดยสิ่งแรกคือเรียกร้องให้ ประธานคณะกรรมการฯควรลาออก เพื่อความโปร่งใส

ผู้สื่อข่าวรายงาน ทางจังหวัด ได้เรียกผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั้ง 6 เขตเข้าประชุมด่วน เพื่อหาทางออกที่ถูกต้องสำหรับการเลือก ผอ.ในครั้งนี้ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมทำข่าว

บทความต้นฉบับ

นครฯ-เบญจมฯ เมืองคอนฉาว! ล็อกสเปคว่าที่ ผอ.คนใหม่ 4 องค์กร เรียกร้อวง ปธ.กก.สพฐ.ควรลาออก หวั่นบานปลาย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE