โควิดเมืองคอน พุ่ง 320 ราย คลัสเตอร์แม่ค้าในตลาด ทำตัวเลขที่สูงต่อเนื่องมาถึงสองสัปดาห์ พร้อมสั่งปิดตลาดไร้กำหนด

3507
views

นครศรีธรรมราช – คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติวัคซีนเป็นกรณีพิเศษพ่อค้าแม่ค้าใน 3 อำเภอ พร้อมตั้งชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตลาดสดทั้งจังหวัด

วันนี้ (14 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ และนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ซึ่งในวันนี้(14 ก.ย. 64) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 320 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงต่อเนื่องมาถึงสองสัปดาห์ โดยสาเหตุสำคัญมาจากการระบาดในคลัชเตอร์แม่ค้าในตลาดและพาไปแพร่เชื้อต่อในครอบครัว โดยพบการแพร่ระบาดสูงในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง และอำเภอชะอวด

โดยอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอปากพนังที่พบการแพร่ระบาดของโรค โดยพบมีการแพร่ระบาดใน 13 ตำบล จากทั้งหมดรวม 17 ตำบลของอำเภอ และจากการสอบสวนโรค พบมีตลาดสำคัญในอำเภอปากพนังรวม 4 ตลาด คือ ตลาด 100 ปี ตลาดวัดหูล่อง ตลาดวงเวียน และตลาดบางวัง

เบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ตลาดบางวัง และมีมติให้มีการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

โดยได้สั่งปิดตลาดดังกล่าวเป็นชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแก้ไขด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเสร็จ โดยในระหว่างการดำเนินการได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองปากาพนัง จัดหาสถานที่เปิดตลาดชั่วคราวในพื้นที่อื่น พร้อมทั้งได้สั่งให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกับตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 2 ตลาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคด้วย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประชุมในครั้งนี้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้มีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ 3 อำเภอที่พบการระบาดของโรค คือ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา

พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ที่ประกอบด้วยคณะทำงานจาก 5 ฝ่าย คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพื่อลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบมาตรการ และการเข้าประเมินตลาดสดในพื้นที่ต่างๆ ทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ด้านกรมอนามัย และการให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งเป้าหมายจะได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 1 ล้านโด้ส ในเดือนกันยายน 2564 แต่ขณะนี้ยอดการจัดสรรวัคซีนมีเพียง 500,000 โด้ส

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE