ผู้ว่าฯ เมืองคอน เร่งยุติสถานการณ์โควิดที่ “ปากพนัง” หลังระบาดคลุมพื้นที่ 13 ตำบล ผู้ติดเชื้อพุ่ง!!

1678
views

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนและควบคุมโรค พร้อมให้กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปากพนัง

วันนี้(15 ก.ย. 64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่อำเภอปากพนัง

เพื่อติดตามการออกปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรค เพื่อเร่งยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หลังพบมีการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างครอบคลุม 13 ตำบล จากจำนวนทั้งสิ้น 17 ตำบลของอำเภอปากพนัง

โดยมีพบการระบาดครั้งแรกจากตลาดสด ซึ่งในพื้นที่อำเภอปากพนัง มีตลาดที่สำคัญๆ รวม 4 ตลาด คือ ตลาด 100 ปี ตลาดวัดหูล่อง ตลาดวงเวียน และตลาดบางวัง เบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติสั่งให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดบางวัง และสั่งปิดตลาดดังกล่าวเป็นชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด และมอบหมายให้เทศบาลเมืองปากพนัง จัดหาสถานที่เปิดตลาดชั่วคราวในพื้นที่อื่น

พร้อมทั้งได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และสั่งให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกับตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และจังหวัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงการเพิ่มมาตรการเข้มในทุกตลาด ทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ที่ประกอบด้วยคณะทำงานจาก 5 ฝ่าย คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เร่งติดตาม ตรวจสอบมาตรการ และการเข้าประเมินตลาดสดในพื้นที่ต่างๆ ทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ด้านกรมอนามัย และการให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ สนามที่กักตัวเทศบสลปากพนัง พร้อมรับมอบน้ำดื้มจากกองทัพภาคที่ 4 และเดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตั้งโรงครัวสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภาพของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (15 ก.ย. 64) พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 298 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม 11,044 ราย อยู่ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 2,740 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 8,724 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 75 ราย

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE