สสจ.เมืองคอน วิเคราะห์ภายใน 28 วันจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์โควิด คลัสเตอร์ทัณฑสถานวัยหนุ่ม

350
views

สสจ.นครศรีธรรมราช เผย คลัสเตอร์ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 2,000 คน คาดภายใน 28 วัน สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ พร้อมขานรับนโยบาย ผวจ. ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์พักคอยเพิ่ม 200 เตียง และเตียง รพ.สนามอีก 300 เตียง รองรับผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 กันยายน 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 399 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 13,310 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 3,183 ราย (จากต่างจังหวัด 1,532 ราย รักษาหายแล้ว 1,160 ราย) รักษาหายแล้วสะสม 9,864 ราย เสียชีวิตสะสม 79 ราย

*วันที่ 20 กันยายน 2564 รับแจ้งเสียชีวิต 1 รายเพศชาย 78 ปี อ.ปากพนัง โรคประจำตัวไตวาย

นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วย

โดยเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้มีการเพิ่มเตียงของศูนย์พักคอยชุมชน หรือ CI อีกจำนวน 200 เตียงและเตียงโรงพยาบาลสนามอีก 300 เตียง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ลดการกระจายผู้ป่วยจากเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังพื้นที่อื่น ส่วนความคืบหน้าการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช นั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ตามหลักการระบาดวิทยา คาดว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ 2,000 คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,310 คน และในจำนวนผู้ป่วยจะมีร้อยละ50 ที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ร้อยละ 20-30 จะมีอาการเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 10 จะมีอาการเชื้อลงปอดและรักษาหายได้ และร้อยละ 5 ที่มีอาการหนัก ส่วนอัตราความสูญเสียจะไม่เกินร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน

และคาดว่าภายใน 28 วันจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานที่ดังกล่าวได้

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช