เมืองคอน งดกิจกรรมชิงเปรต ในงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ

1195
views

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้งดกิจกรรมชิงเปรต ในงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ โดยให้คงไว้เฉพาะพิธีกรรมทางศาสนาและหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มคนหมู่มาก ประสานทุกวัดปฏิบัติตามมติเถรสมาคมเคร่งครัด

วันนี้(21 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการโรคติดต่อ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญๆ ใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ซึ่งตัวเลขผู้ต้องขัยที่ติดเชื้อจากการตรวจเชิงลึกมีแล้วจำนวน 1,400 ราย ในจำนวนนี้มีอาการที่ต้องดูแลใกล้ชิด จำนวน 2 ราย

ขณะที่ผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียและฟ้าทะลายโจร ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนผู้ต้องขังที่เหลือถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการดูแลและแยกกักตัวในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยภายในทัณฑสถานฯ ส่วนมาตรการดูแลผู้ที่จะพ้นโทษจะมีการตรวจคัดกรองเข้มงวด พร้อมประสานนายอำเภอพื้นที่ปลายทางเพื่อให้การดูแลและนำเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังของกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงตามมาตรการต่อไป

มติสำคัญเกี่ยวกับการจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้งดการจัดกิจกรรมชิงเปรต และกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก โดยให้คงไว้เฉพาะการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเพณี พร้อมทั้งประสานทุกวัดภายในจังหวัดเพื่อให้มีการถือปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2564 อย่างเคร่งครัด

การเพิ่มความเข้มงวดต่อมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยภายในร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โดยให้มีการตั้งจุดคัดกรองด้านนอก มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบกำกับการคัดกรองที่ชัดเจน ,มีการคัดกรองพนักงานในเชิงรุกอย่างน้อยร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์ ,ต้องปิดทำการทุก 8 ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดสถานที่ ,มีการจัดระเบียบการป้องกันโรค มีการกำหนดจุดและจัดลำดับคิวเข้ารับบริการที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีการติดตั้งข้อความประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวถึงการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเกิดความเหนื่อยล้าเบื้องต้นได้ประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทีมเข้าสนับสนุนแล้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE