ผวจ.เมืองคอน ระบุยังไม่มีมติให้ล็อคดาวน์จังหวัด หลังโควิดพุ่งต่อเนื่อง

1184
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุคณะกรรมการฯ ยังไม่มีมติให้ล็อคดาวน์จังหวัด แต่อาจจะมีประกาศปิดเป็นการเฉพาะพื้นที่ตามความจำเป็นของสถานการณ์

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จากกรณีมีการนำเสนอเพื่อให้มีการประกาศล็อคดาวน์จังหวัด ว่า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน

โดยทางคณะกรรมการยังไม่มีมติให้ประกาศล็อคดาวน์จังหวัดแต่อย่างใด เนื่องจากพิจารณาแล้วยังไม่มีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องประกาศล็อคดาวน์ โดยยังมีความจำเป็นที่ต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพื้นที่ต่างๆ และจำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่ออยู่กับสถานการณ์ให้ได้ โดยจะเน้นการกระจายวัคซีนให้มากขึ้น แต่อาจจะมีการประกาศปิดเป็นการเฉพาะพื้นที่ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เพิ่มมาตรการเข้ม 5 ข้อ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ หรือ ห้างสรรพสินค้า ในการควบคุมโรคโดยการเพิ่มความเข้มงวดต่อมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยภายในร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า

โดยให้มีการตั้งจุดคัดกรองด้านนอก มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบกำกับการคัดกรองที่ชัดเจน ,มีการคัดกรองพนักงานในเชิงรุกอย่างน้อยร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์ ,ต้องปิดทำการทุก 8 ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดสถานที่ ,มีการจัดระเบียบการป้องกันโรค มีการกำหนดจุดและจัดลำดับคิวเข้ารับบริการที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีการติดตั้งข้อความประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE