ผวจ.นครศรีธรรมราช ตรวจติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด

1180
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช ตรวจติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ณ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด

วันนี้(23 ก.ย. 64) ที่หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจติดตามการความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายวิทยา เชียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กำนันตำบลนาเคียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษา เฝ้าระวังและควบคุมโรค

สำหรับโรงพยาบาลสนามหอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลสนาม ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 180 เตียง ส่วนศูนย์พักคอย หรือ CI จะรองรับผู้ป่วยสีเขียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือยังไม่มีอาการ ได้จำนวน 200 เตียง โดยทั้งสองจุดจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แบ่งโซนพื้นที่มีการจัดทำรั้วให้มีอาณาบริเวณที่ชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานในเขตโซนพื้นที่อื่น

ซึ่งการจัดตั้งมีความคืบหน้าตามลำดับและคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใช้บริการได้ในเร็วนี้ และจะช่วยรองรับผู้ป่วยและแก้ปัญหาผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชล้นเตียง เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ต้องไปเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามต่างอำเภอจากข้อจำกัดเรื่องจำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามในพื้นที่มีไม่เพียงพอ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ้ง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกำลังใจหลังได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและภาคราชการ ในการดูแลผู้ป่วย รับส่งผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาเป็นระยะยาวนาน

ก่อนจะเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคของร้านสะดวกซื้อในย่านการค้าท่าวังเพื่อขอความร่วมมือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงและตัดวงจรการแพร่กระจายของโรค

พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้านทุก 8 ชั่วโมง และมีการเปลี่ยนที่ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการให้อยู่ด้านนอกของร้านแทนการจัดวางในตำแหน่งเดิมด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE