#นครศรีธรรมราช คุมเข้มการระบาดของโควิด-19 รับแจ้งเหตุโควิด 24 ชม.

1374
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช คุมเข้มการระบาดของโควิด-19 ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ โทร 199 และ 0-7534-8118 รับแจ้งเหตุโควิด 24 ชม.

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พิจารณาปิดและหรือ กำหนดมาตรการเข้มงวด สููงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เฉพาะสถานที่/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รวมทั้งอำเภอ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ให้ดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกัน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ โทร 199 และ 0-7534-8118 รับแจ้งเหตุโควิด 24 ชม.

ขอความร่วมมือ

– ประชาชน งด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาด เช่น ในชุมชน หรือ สถานที่ของอำเภอเมืองที่มีการแพร่ระบาด และอำเภออื่น ๆ
– ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุด และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันแบบครอบจักรวาล
– องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ ลดปัจจัยเสี่ยง และติดตาม กำกับประเมินผลด้วยตนเองในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคขั้นสูงสุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2564 นี้เป็นต้นไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE