ผู้ว่าฯเมืองคอน ขอ 2 สัปดาห์หยุดเชื้อโควิดระบาด เปิดศูนย์รับแจ้งโควิด24ชม.

1098
views

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิด รับแจ้ง-ประสาน ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง สกัดโควิดพุ่ง นำร่องเขตเมือง ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่น ยันไม่ปิดตัวอำเภอเมือง แต่จะปิดพื้นที่เจอระบาดเกิน 5 คน ให้เป็นพ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นายอำเภอ-นายกเทศบาล เป็นคนเสนอ

วันนี้ (2 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจ สู้ภัยโควิด โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีปล่อยแถวเปิดศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิด ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ้ง ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิด ได้จัดตั้งขึ้น ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และปลัดจังหวัด เป็นรองหัวหน้า มีหน้าที่บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนช่วยเหลือการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน 199 และ 075 348118 มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ระดมความช่วยเหลือทางการแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์จากภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อดูแลประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างครอบคลุม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรมราช ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และพื้นที่อื่นๆ ที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับมาตรการให้มีการครอบคลุมในทุกด้านและครอบจักรวาล จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาด ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ และจะมีการประเมินผลอีกครั้ง

ขณะที่ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีชุมชนที่พบการแพร่ระบาดของโรค 19 จำนวนมาก ในชุมชนต่างๆ จำนวน 10 ชุมชน จะมีการตั้งจุดคัดกรองที่บริเวณหน้าปากซอยเพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมการเข้าออกของกลุ่มเสี่ยง และประชาชนเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค สร้างความปลอดภัยและคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ในเร็ววัน ส่วนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อนั้น มีโรงพยาบาลสนามในความดูแล 2 แห่ง คือโรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด จำนวน 245 เตียง และโรงพยาบาลสนามปากนคร 105 เตียง

รวมทั้งได้ เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติมอีก จำนวน 200 เตียง ณ โรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทั่วถึง ผู้ป่วยทุกคนต้องมีเตียงรักษา โดยขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุขของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE