เมืองคอน Kick off ฉีดวัคชีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 11

1296
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick off ฉีดวัคชีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 11

วันนี้(4 ต.ค.64) ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคชีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 นครศรีธรรมราช ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off

“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคชื่น เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยเป็นการ Kick off ฉีดวัคซีน แก่เด็กนักเรียน-เยาวชน กลุ่มอายุ 12 – 18 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และได้เปิดดำเนินการพร้อมกันทุกเขตสุขภาพ เขตละ 1 โรงเรียน โดยในเขตสุขภาพที่ 11 ดำเนินการจัด ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 12 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นักเรียนในพื้นที่ที่เรียนต่างจังหวัด รวม 90 คน

โดยศูนย์อนามัยที่ 11 รับผิดชอบให้บริการวัคชีนในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 23 โรงเรียนและโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบ จำนวน 6 โรงเรียน รวม 25 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 5,618 คน กำหนดการฉีดเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 – 19 ตุลาคม 2564 และเข็มที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ครอบคลุมก่อนเปิดเทอม

สำหรับในส่วนของเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับ

นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ในรอบแรก จำนวน 135,600 โด๊ส และในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรในรอบแรก จำนวน 45,960 โด๊ส

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE