#เมืองคอน วันนี้ [ 11 ต.ค.64 ] ยอดผู้ป่วยยังพุ่ง 361 ราย เสียชีวิต 3 ราย

1022
views

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 ต.ค.64 ] วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิดใหม่จาก 19 อำเภอ รวม 361 ราย ในจังหวัด 356 ราย, ติดเชื้อรายใหม่มาจากกรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด 3 ราย, ทัณฑสถานวัยหนุ่ม 2 ราย เสียชีวิต 3 ราย

ผู้ติดเชื้อสูงสุด อ.เมือง 131 ราย (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม 2 ราย), อ.ทุ่งใหญ่ 55 ราย, อ.ท่าศาลา 45 ราย, อ.หัวไทร 32 ราย, อ.ปากพนัง 18 ราย, อ.ร่อนพิบูลย์ 15 ราย, อ.ฉวาง 13 ราย, อ.ช้างกลาง 12 ราย, อ.พระพรหม 6 ราย, อ.ทุ่งสง 6 ราย, อ.สิชล 5 ราย, อ.บางขัน 5 ราย, อ.ขนอม 3 ราย, อ.นบพิตำ 3 ราย, อ.ชะอวด 3 ราย, อ.พรหมคีรี 2 ราย, อ.พิปูน 2 ราย, อ.เชียรใหญ่ 2 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

● เสียชีวิต 3 ราย 


รายที่ 1 เพศชาย อายุ 89 ปี อ.ปากพนัง โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 56 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง
รายที่ 3 เพศชาย อายุ 60 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว ไม่ระบุ

คลัสเตอร์ สำคัญในจังหวัด

ต.ในเมือง(อ.เมือง) 26 ราย
ต.ท่าไร่(อ.เมือง) 21 ราย
ต.โพธิ์เสด็จ(อ.เมือง) 20 ราย
ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไทร ต.หัวไทร ม.1 (อ.หัวไทร) 20 ราย
ต.บางปู ม.4 – พนง.ไพศาลเมืองทอง(อ.ทุ่งใหญ่) 16 ราย
ต.ท่าวัง(อ.เมือง) 16 ราย
ต.กลาย ม.5(อ.ท่าศาลา) 11 ราย
โรงงานบ้านส้องพาราวู้ด สาขาทานพอ (อ.ฉวาง) 10 ราย
อื่นๆ 220 ราย

เครดิตแหล่งข้อมูล : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรค(SAT)

↗️
SHARE