สำนักงานชลประทานที่ 15 แจงการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร-เครื่องมือ เร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครฯ

815
views

นครศรีธรรมราช – ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 แจง การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากที่ติดตั้งลดปัญหากีดขวางการจราจร และป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งทันทีเมื่อมีสถานการณ์

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ชี้แจงกรณี สำนักข่าว ได้โพสต์ในแอพลิเคชั่น Facebook เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 กรณีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร/เครื่องมือ สำหรับการเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกจากที่ติดตั้ง นั้น

สำนักงานชลประทานที่15 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตัวเมืองนครนครศรีธรรมราช ขอชี้แจง กรณีดังกล่าว ว่า ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าสูสภาวะวิกฤติ จึงมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร/เครื่อมือ ออกจากพื้นที่ติดตั้งเป็นการชั่วคราว โดยมีเหตุผล ดังนี้

1. เพื่อลดปัญหากีดขวางการจราจร เนื่องจาก จุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ ตั้งอยู่บนผิวการจราจร (ถนนพัฒนาการคูขวาง) ซึ่งมีสภาพการจราจรคับคั่ง การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือบริเวณดังกล่าวโดยที่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นการกีดขวางการจราจรและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

2. เพื่อป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ/เครื่องจักร ด้วยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล เฝ้าระวังเครื่องมือ/เครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความเสี่ยงจากมิจฉาชีพ เข้าลักขโมย ถอด ทำลายอุปกรณ์ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อเครื่องมือ/เครื่องจักร จนไม่สามารถใช้การได้
3. หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติจำเป็นต้องนำเครื่องมือ/เครื่องจักรกลับมาติดตั้ง สำนักงานชลประทานที่ 15 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมสามารถดำเนินการติดตั้ง เครื่องมือง/เครื่องจักร ให้ใช้การได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 15 โทรฯ 0 7544-3150

↗️
SHARE