#เมืองคอน โควิดวันนี้ [ 13 ต.ค.64 ] ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่ง 510 ราย เสียชีวิตอีก 10 ราย

2134
views

#เมืองคอน ยอดโควิดยังพุ่ง 510 ราย เสียชีวิต 10 ราย ส่งผลให้ในภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าไปติดลำดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่พบการติดเชื้อรายใหม่รายวันสูงต่อเนื่องมาเกือบ 10 วัน

นครศรีธรรมราช [ 13 ต.ค.64 ] วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิดใหม่จาก 21 อำเภอ รวม 510 ราย ในจังหวัด 499 ราย, ผู้ป่วยคืนถิ่น 1 ราย เรือนจำ (ทุ่งสง 9-ปากพนัง 1) 10 ราย ● เสียชีวิต 10 ราย

อ.เมือง 151 ราย, อ.ท่าศาลา 66 ราย, อ.ทุ่งใหญ่ 40 ราย, อ.หัวไทร 27 ราย, อ.บางข้น 24 ราย, อ.ขนอม 23 ราย, อ.เชียรใหญ่ 21 ราย, อ.ทุ่งสง 20 ราย (เรือนจำทุ่งสง) 9 ราย, อ.ร่อนพิบูลย์ 20 ราย, อ.ชะอวด 18 ราย, อ.พรหมคีรี 15 ราย, อ.ปากพนัง 13 ราย (เรือนจำปากพนัง) 1 ราย, อ.ช้างกลาง 13 ราย, อ.นาบอน 13 ราย, อ.สิชล 9 ราย, อ.นบพิตำ 8 ราย, อ.พระพรหม 7 ราย, อ.ฉวาง 5 ราย, อ.อุฬาภรณ์ 5 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย และ อ.ถ้ำพรรณรา 1 ราย

● เสียชีวิต 10 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 58 ปี อ จุฬากรณ์ โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 66 ปี อ.ทำาคาลา โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 81 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง
รายที่ 4 เพศชาย อายุ 61 ปี อ,ทุ่งสง โรคประจำต้า ไม่ระบุ
รายที่ 5 เพศชาย อายุ 79 ปี อ.ทำศาลา โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 6 เพศหญิง อายุ 90 ปี อ.ท่าศาลา โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 7 เพคหญิง อายุ 86 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 8 เพศชาย อายุ 74 ปี อ.ปากพนัง โรคประจำตัว ไม่ระบุ
รายที่ 9 เพศชาย อายุ 65 ปี อ.ร่อนพิบูลย์ โรคประจำตัว หัวใจขาดเลือด,เบาหวาน,โขมันในเลือดสูง,เก้าต้ ความต้นโลหิตสูง
รายที่ 10 เพศชาย อายุ 82 ปี อ.หัวไทร โรคประจำตัว ไม่ระบุ


ที่มา : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรค(SAT)

ขณะที่ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้มีการกำชับและบังคับใช้ทุกมาตรการอย่างเคร่งครัดไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น และ กอ.รมน. เพื่อให้คุมเข้มการบังคับใช้มาตรการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้เร่งดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ การเร่งค้นหาคนติดเชื้อติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้เข้าระบบสู่การรักษา และรักษาตัวให้หายโดยเร็ว

ส่วนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคสูงต้องให้กักตัวในทันที ขณะที่กลุ่มเสี่ยงสูง หรือกลุ่ม 608 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งได้ขอความร่วมประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และพื้นที่รอบนอก หากไม่มีธุระจำเป็นให้งดเข้าไปพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพบมีการติดเชื้อสูง

↗️
SHARE