อธิบดี “วิศิษฐ์” ลุยเมืองตรัง ตรวจเยี่ยมสหกรณ์จังหวัดตรัง เน้นย้ำดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

673
views

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยมี นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดตรัง ข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังการบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยได้กล่าวกล่าวเน้นย้ำการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ หมั่นเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม สังเกตความผิดปกติ ทั้งสถานะการดำเนินงานและสภาพคล่องของสหกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พยายามเข้าไปดูแลสหกรณ์ในจังหวัด

โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสมาชิก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลกำไรแล้วให้สหกรณ์นำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้น เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง รวมทั้งสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ จะต้องดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกได้

ในการนี้ กล่าวชื่นชมการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งกรมฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE