ผู้ว่าฯเมืองคอน ประชุมด่วน!! หลัง ศบค.ประกาศยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1323
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สั่งเข้มทุกมาตรการ หลัง ศบค.ประกาศยกระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันนี้ (15 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ และนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรี สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ หลังจาก ศบค.ได้ประกาศยกระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมฯ ว่า ในการดำเนินการหลังจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการพิจารณา ใน 2 เรื่อง คือการปฏิบัติตามมาตรการ ศบค ในฐานะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้กำหนดใช้มาตรการเข้มมาโดยตลอด

แต่ในการประชุมครั้งนี้จะได้หาสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับสาเหตุของแต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้ที่ประชุมฯ ยังได้มีการสั่งปรับคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งของ ศบค. ทั้งการห้ามออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น.ถึง 03.00 น.อย่างน้อย 15 วัน

ขณะที่ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด และร้านค้า จะเปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 22.00 น. ,โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงละคร โรงมหรสพ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จะเปิดดำเนินการไม่เกิน 22.00 น. ส่วนสถานดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ และขนส่งสาธารณะ เต็มความจุของยานพาหนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เร่งเอกซเรย์พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมยกระดับและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เน้นย้ำให้ประชาชนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พื้นที่ชุมชนที่มีการสั่งปิด ต้องมีการคัดกรองการเข้าออก หากไม่จำเป็นห้ามเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาดเด็ดขาด

ส่วนการเพิ่มมาตรการในตลาดที่ได้ขออนุญาตถูกต้อง ให้มีมิสเตอร์ตลาด เพื่อคอยควบคุมดูแลตามมาตรการ หากมีการแพร่ระบาดในตลาดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้พิจารณา การจัดงานศพ หรืองานประเพณีต่างๆ ห้ามไม่ให้มีการจัดเลี้ยง หากจำเป็นให้ใส่กล่องกลับไปทานที่บ้าน ขณะที่ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวถึงพี่น้องประชาชนว่า ทุกคนจะต้องเข้ามาเป็นเจ้าของในมาตรการต่างๆ โดยไม่ต้องรอให้มีคำสั่ง หรือมาตรการออกมาบังคับ โดยขอให้ทุกคนได้กำหนดมาตรการให้กับตัวเอง และมีการประเมินความเสี่ยงของตัวเองตลอดเวลาด้วย

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE