บรรยากาศคืนแรก บังคับใช้มาตรการ “เคอร์ฟิว” ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

1593
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ` เงียบเหงา ส่วนใหญ่ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

ค่ำคืนแรกของการบังคับใช้มาตรการ “เคอร์ฟิว” ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ต่างๆ ถนนหนทางที่เคยมีรถวิ่งไปมาดูเงียบเหงา

ภายใต้การอำนวยการของนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการกวดขันและคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าออกพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฏหมายตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการปฏิบัติหน้าที่ของอำเภอฉวาง ภายใต้การอำนวยการของนายสกุล ดำรงเกียรติกุล นอ.ฉวาง มอบหมายให้นายธีรัตน์ แทนสกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำชุดปฏิบัติการกวดขันและคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าออกพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฏหมายตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่สี่แยกห้วยปริก ต.ห้วยปริก และบริเวณหน้าป้อมตำรวจ ตำบลกะเปียด จากการปฏิบัติหน้าทีเหตุการณ์ปกติ ส่วนในพื้นที่อำเภอลานสกา นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา ได้มอบหมายให้ นายขวัญชัย พูลพิพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายสุรเดช ปรีชา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวเอสรา ศรีวิเชียร ปลัดอำเภอประจำตำบลลานสกา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลานสกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ อบต.และเทศบาลตำบล และอสม.อำเภอลานสกา สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ลานสกา ที่ 7 ได้ร่วมการตั้งด่านสกัด และคัดกรองโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019(COVID -19) กวดขันและคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าออกพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอลานสกา จำนวน 6 ด่าน ประกอบด้วย

1.ด่านสกัดและคัดกรองหน้าที่ทำการกำนันตำบลกำโลน หมู่ที่ 2 ตำบลกำโลน
2.ด่านสกัดและคัดกรองสะพานคีรีวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำโลน
3.ด่านสกัดและคัดกรองสี่แยกเทศบาลตำบลขุนทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทะเล
4.ด่านสกัดและคัดกรองศาลาแปดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี
5.ด่านสกัดและคัดกรองหน้าวัดไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว
6.ด่านสกัดและคัดกรองหน้า อบต.ลานสกา หมู่ที่ 2 ตำบลลานสกา

ทุกด่านเหตุการณ์ปกติ

ในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ภายใต้การอำนวยการของ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ ได้มอบหมายให้นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมตั้งจุดตรวจกับชุดปฏิบัติการระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ขณะที่อำเภอช้างกลาง ได้สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ออกตรวจตราผู้ฝ่าฝืนตามคำสั่งฯ ข้อกำหนดฯ และตามมาตราการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อฯ โควิด – 19 ในพื้นที่ ซึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจากการประสัมพันธ์ ผ่านผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการบังคับใช้มาตรการ “เคอร์ฟิว” ว่า จังหวัดได้มีมาตรการผ่อนปรนอยู่ ทั้งในภาคเกษตรกรที่ไม่สัมผัสกับบุคคลอื่น ที่ประกอบอาชีพ เช่น กรีดยาง จะเป็นข้อผ่อนปรนเฉพาะพื้นที่ หากกิจกรรมนั้นไม่เป็นการรวมกลุ่ม ไม่ใช่เป็นการสัมผัส จะอนุโลม อนุญาตเป็นเฉพาะพื้นที่เฉพาะราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE