#เมืองคอน ตั้งศูนย์พักคอย เพิ่ม 3 แห่ง ใน 3 อำเภอ หลังผู้ติดเชื้อรายวันสูงต่อเนื่อง

2351
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังสูงต่อเนื่อง

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ได้มีการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พักคอยเพิ่ม 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอนบพิตำ ซึ่งจะทำให้มีเตียงสำหรับผู้ป่วยสีเขียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เพิ่มขึ้นจำนวน 180 เตียง

ขณะที่การบังคับใช้ตามมาตรการต่างๆ นั้น กองทัพภาคที่ 4 จะอนุมัติให้กำลังพลในสังกัดมาร่วมสนับสนุนการตั้งด่าน จุดคัดกรอง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในสถานประกอบการ สถานบริการ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เข้มงวดขึ้น

“เพิ่มศูนย์พักคอย เพื่อให้มีเตียงเพิ่มขึ้น ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอนบพิตำ อีกส่วนที่สำคัญ คือ การประกาศปิดบางส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว แต่สำนักงานที่ดินฯ สาขาฉวาง ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ ไม่ได้ปิดทุกกิจกรรม” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว

นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการคุมเข้มในส่วนของผู้ที่โดนคำสั่งให้กักตัว หรือผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน เพื่อให้มีการดูแลและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั่วถึง รวมทั้งการทบทวนการบังคับใช้มาตรการในระดับพื้นที่ ซึ่งฝ่ายปกครองได้ขออนุมัติให้มีการตั้งหน่วยควบคุมเฉพาะกิจ เพื่อควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายในระดับพื้นที่ต่อไป

นริศ จิตรพงษ์ ผู้สื่อข่าว สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz รายงาน

SHARE