เริ่มคืนนี้! ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ประกาศเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 ฝ่าฝืนจับจริง

1960
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช แถลง ปิดล๊อคดาวน์พื้นที่ ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. วันรุ่งขึ้น นำมาตรการเข้มดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรคอย่างจริงจัง ขอประชาชนป้องกันตนเองเข้ม หาก ๔ วัน ไม่มีพื้นที่ระบาดเพิ่ม จำนวนผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม สถานการณ์จะดีขึ้น

วันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๔.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้ สถิติผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันพิจารณามาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ และได้มีคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๘๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น

ยกเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการ, การสาธารณสุข, การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การประกอบอาชีพที่จำเป็น หรือ ผู้ที่ได้รับการอนุญาตเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

สำหรับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค คำสั่งฉบับนี้ กำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า ๕๐ คน โดยยกเว้นกิจกรรมที่ไม่ต้องขอนุญาต ได้แก่ กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น ตามข้อห้าม เคอร์ฟิว และ การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานรัฐ โดยความเห็นชอบของ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ศปม. กำหนด ทั้งนี้ การรวมตัวกัน ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกิน ๕๐ คน ต้องพิจารณาถึง ความสอดคล้องของจำนวนคน ขนาดของพื้นที่ และระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควบคู่ไปด้วย และหากมีการจัดกิจกรรม อื่นที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า ๕๐ คน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่

ส่วน การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี จัดได้เฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน ๕๐ คน ห้ามการจัดเลี้ยงอาหารในบริเวณงาน การแสดงดนตรี การร้องเพลง เต้นรำ งานรื่นเริง ต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามคำสั่งจะมีความเข้มงวดในระดับชุมชน เป็นกลุ่มก้อน หรือ มีผู้ที่เป็น หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็น หรือมีผู้สัมผัสโรค ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน จะพิจารณาให้ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว ๗ วัน เพื่อค้นหาและคัดกรองผู้ป่วย ส่วนผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง ที่ได้ออกมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ส่งดำเนินคดี เพื่อศาลพิจารณาแล้ว ๖ ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ติดเชื้อประมาณ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ ราย มีเตียง ๘,๐๐๐ เตียง ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน ภายใต้การดูแลของฝ่ายสาธารณสุข มีการเอ็กซเรย์ปอด ภายใน ๓-๕ วัน และมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีการติดตามประเมิน หากในระยะ ๔ วันข้างหน้า ไม่มีพื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ยอดผู้ป่วยจะลดลงและสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE