สสจ.ประเมิน แดน 6 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ติดเชื้อทั้งหมด!

3259
views

25 ตุลาคม 2564 ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และยังเป็นเรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักโทษรวมกันกว่า 7 พันคน เป็นเรือนจำขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการตรวจพบการติดเชื้อในแดนควบคุมที่เรียกว่าแดน 6/1 และ 6/2 ซึ่งเป็นแดนควบคุมที่มีความมั่นคงสูง มีนักโทษเด็ดขาดที่มีอัตราโทษสูงเกินกว่า 30 ปี ไปจนถึงประหารชีวิต

ถูกควบคุมตัวที่รอการเคลื่อนย้ายไปยังเรือนจำบางขวาง รวมทั้งเป็นพื้นที่ควบคุมนักโทษชั้นเลวที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจถูกคุมขังอยู่ในแดนนี้รวม 1,300 คน โดยในพื้นที่เรือนจำห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีความจำเป็นเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งมีการห้ามเยี่ยมนักโทษมาได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า สถานการณ์ในขณะนี้ยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยามีแนวโน้มว่าจะมีการติดเชื้อทั้งหมดในแดนควบคุม เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รวมกัน ห้องควบคุมรวมกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ส่งทีมควบคุมโรคพร้อมด้วยเวชภัณฑ์เข้าทำการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ที่มีอาการหนักนั้น ได้ส่งออกจากเรือนจำไปรักษายังสถานพยาบาลที่มีความปลอดภัยแล้วมากกว่า 10 คน ซึ่งจะไม่สามารถแจ้งข้อมูลบุคคลหรือสถานที่ได้ เพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในการควบคุมพื้นที่เนื่องจากเรือนจำมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่แยกเฉพาะแดนควบคุมชัดเจน เป็นสัดส่วนน่าเชื่อว่าจะไม่มีการระบาดไปยังแดนอื่นๆซึ่งมีนักโทษทั้งหมดรวมกันกว่า 7 พันคน รวมทั้งเรือนจำมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน เด็ดขาดสอดคล้องกับการจัดการพื้นที่ ส่วนต้นตอของการระบาดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การเข้าออกได้ในพื้นที่นั้นมีเพียงนักโทษและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ ยังไม่มีการรายงานว่าพบการติดเชื้อ ส่วนการแพร่ระบาดในเรือนจำขณะนี้อีก 2 เรือนจำ คือ เรือนจำทุ่งสง และเรือนจำทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช สามารถควบคุมได้แล้ว มีผู้เสียชีวิตแห่งละ 2 คน รวม 4 คน

 

ส่วนสถานการณ์ภายในนั้น พันตำรวจโทวรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำ ได้รายงานการปฏิบัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพบนักโทษที่มีอาการหนักมากกว่า 10 คน ซึ่งได้ถูกส่งตัวออกไปยังรักษายังพื้นที่ปลอดภัยแห่งหนึ่ง ที่มีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยทั้งหมดเป็นนักโทษเด็ดขาดมีอัตราโทษสูง บางรายเป็นนักโทษคดีสำคัญในภาคใต้ โดยขณะนี้ถูกรักษาตัวอยู่ในสถานที่ควบคุมพิเศษแห่งหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

บทความต้นฉบับ

สสจ.ประเมินแดน 6 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ติดเชื้อทั้งหมด!

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE